.. ..

Theo văn bản số 1562/BC-VPCP về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), Bộ Công Thương đã đề xuất, xem xét nghiên cứu khả năng phát triển điện hạt nhân quy mô nhỏ sau năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo bản trình mới nhất về Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương nghiêng về phương án 1 với tổng công suất nguồn điện đến 2030 thấp hơn khoảng 23.800 MW so với tờ trình gần đây nhất. Trong đó có một số thay đổi lớn như: Nhiệt điện khí LNG giảm 17.800 MW; nhiệt điện than giảm gần 6.000 MW; Giãn tiến độ sau 2030 đối với điện mặt trời tập trung khoảng 5.550 MW; Điện sinh khối và năng lượng tái tạo khác giảm 1.500 MW; Thủy điện tăng 5.324 MW; Điện gió ngoài khơi tăng 4.000 MW; Thủy điện tích năng, lưu trữ tăng 1.500 MW...

So với Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất nguồn điện năm 2030 tương đương, song có sự điều chỉnh cơ cấu nguồn; trong đó, nhiệt điện than giảm khoảng 14.800 MW; giãn tiến độ sau 2030 đối với điện mặt trời tập trung khoảng 6.500 MW (giảm); Điện gió ngoài khơi tăng 7.000 MW; Nhiệt điện khí LNG tăng 5.250 MW; Điện gió trên bờ tăng 2.860 MW...

Đáng chú ý, với mục tiêu phát thải ròng Net Zero vào năm 2050, vấn đề phát triển điện hạt nhân cũng được Bộ Công Thương đặt ra khi rà soát Quy hoạch điện VIII. Bởi, điện hạt nhân được xem là nguồn sản xuất điện cận sạch, đặc biệt sau COP26, đã được một số quốc gia công nhận là loại hình sản xuất điện sạch, do không phát thải khí nhà kính.

Tuy nhiên, theo Bộ này, Quốc hội đã có chủ trương dừng phát triển điện hạt nhân, nên nếu tái khởi động lại, Chính phủ cần báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có kết luận, Nghị quyết chỉ đạo về việc tiếp tục phát triển điện hạt nhân làm cơ sở để đưa các dự án điện hạt nhân vào Quy hoạch điện VIII.

Văn phòng Chính phủ cũng lưu ý, tiềm năng nguồn năng lượng tái tạo của nước ta còn rất lớn. Vì vậy, cùng với sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, nhất là về lưu trữ điện, Bộ Công Thương cần kết hợp xây dựng các cơ chế minh bạch, cạnh tranh để có thể sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn năng lượng này của đất nước, giúp Việt Nam thực hiện thành công cam kết tại COP26, tăng tính tự chủ về năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, trong văn bản này, Văn phòng Chính phủ đánh giá, Bộ Công Thương chưa báo cáo về quy hoạch phát triển lưới điện đồng bộ với phương án nguồn đề xuất lựa chọn, nên chưa có đầy đủ số liệu đánh giá về tổng vốn đầu tư cho Quy hoạch điện VIII. Do đó, cũng chưa có đánh giá đầy đủ về kết quả giảm nhu cầu vốn đầu tư của quy hoạch sau khi hiệu chỉnh.

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


    Tin liên quan