.. ..

Kon Tum mua 16 loại kit test với giá từ 72.000- 198.000đ/test nhưng các đơn vị thực hiện xét nghiệm thu 238.000đ/lần test, tổng số tiền chênh lệch hơn 5,6 tỉ đồng.

Ngày 18/2, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Sở Y tế Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn trả chi phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 (từ ngày 1/7- 9/11/2021).

Theo đó, Kon Tum mua 16 loại kit test với giá từ 72.000- 198.000đ/test nhưng các đơn vị thực hiện xét nghiệm thu 238.000đ/lần test với tổng số tiền chênh lệch hơn 5,6 tỉ đồng. Như Trung tâm y tế TP Kon Tum thu chênh lệch nhiều nhất, với trên 3,6 tỉ đồng, Trung tâm y tế huyện Đăk Glei thu chênh lệch trên 1,2 tỉ đồng...

Được biết, dù Sở Y tế Kon Tum đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, hoàn trả tiền đã thu nhưng tính đến ngày 14/1/2022, các đơn vị chỉ trả lại cho những người sử dụng dịch vụ hơn 100 triệu đồng.

Số tiền 5,5 tỉ còn lại không hoàn trả được do đa phần người sử dụng dịch vụ xét nghiệm test nhanh là các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh liên quan đến vận tải hàng hóa ngoài tỉnh. Cụ thể, khi được liên hệ trực tiếp, những người này “không có nhu cầu nhận lại”, một số người đã được doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán chi phí xét nghiệm hoặc không cung cấp số tài khoản ngân hàng để các đơn vị chuyển trả do số tiền trả lại ít…

Số tiền còn lại không hoàn trả được, Sở Y tế đã đề nghị Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh Kon Tum xử lý theo quy định. Bởi vậy, UBND tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn trả tiền chênh lệch cho các trường hợp sử dụng dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (thời gian hoàn trả từ ngày 17/2 đến 17/5/2022).

Nguồn: Báo Tiền phong


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: