.. ..

Bạn đọc Trần Minh (Hậu Giang) hỏi:

Ảnh minh họa.

Công ty đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho tôi từ tháng 5/2018. Tháng 7/2021, vợ tôi sinh con nên tôi xin nghỉ việc 1 tháng. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tôi không đến công ty làm việc và công ty không đóng BHXH cho tôi từ tháng 7/2021 đến nay. Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ kết dư BHTN (gói hỗ trợ khoảng 38.000 tỷ) của Chính phủ không? Nếu được thì tôi phải làm những hồ sơ gì?

- BHXH tỉnh Hậu Giang trả lời: Căn cứ điểm a khoản 1 mục II Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN quy định người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Theo thông tin ông cung cấp, tháng 7/2021 ông xin nghỉ việc 1 tháng nhưng do dịch bệnh ông không quay lại công ty làm việc được và công ty không đóng bảo hiểm cho ông từ tháng 7/2021 đến nay. Nếu tại thời điểm ngày 30/9/2021 ông chưa chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, còn tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH thì ông liên hệ công ty để công ty làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Trường hợp từ thời điểm ngày 30/9/2021 đến nay ông đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, còn thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng, thì ông nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.

Để nhận tiền hỗ trợ ông nộp hồ sơ bằng các hình thức sau:

- Trực tuyến: thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi cư trú.

Thành phần hồ sơ: Mẫu số 04 quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (đính kèm). Nếu có vấn đề cần làm rõ thêm ông có thể liên hệ trực tiếp với BHXH tỉnh Hậu Giang (Phòng chế độ BHXH ) để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


    Có thể bạn quan tâm