.. ..

Trung Quốc xác định, để bảo vệ an ninh quốc gia trong hoàn cảnh mới, cần phải thể hiện một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh quốc gia và một cấu trúc an ninh mới cần được hình thành.

Duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily

Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp vào thứ Năm để xem xét Chiến lược An ninh Quốc gia (2021-2025).

Theo dự thảo Chiến lược này, Trung Quốc xác định, để bảo vệ an ninh quốc gia trong hoàn cảnh mới, cần phải thể hiện một cách tiếp cận toàn diện đối với an ninh quốc gia và một cấu trúc an ninh mới cần được hình thành.

Với việc ưu tiên an ninh chính trị, Trung Quốc sẽ phối hợp các nỗ lực để bảo vệ an ninh trong các lĩnh vực và khu vực chính, bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ và các lĩnh vực mới nổi khác.

Sẽ không nhân nhượng đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và phẩm giá quốc gia của Trung Quốc. Hội nghị cũng nhất trí "cần kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước".

Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.