.. ..

“CHIA SẺ KIẾN THỨC - TẠO DỰNG NIỀM TIN”

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật ASEAN được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.

Trung tâm tư vấn pháp luật ASEAN (Trung tâm thuộc Viện Kinh tế, Pháp Luật và Quản lý). Số đăng ký 28/TP/ĐKHĐ-TT do Sở Tư pháp cấp ngày 25/02/2019

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Trung tâm Tư vấn pháp luật có đội ngũ đông đảo các tư vấn viên, cộng tác viên là những Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên thuộc tất cả các chuyên ngành luật của ASEAN, cùng với đó là sự cộng tác với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong thực tiễn ở khối đơn vị các cơ quan nhà nước, các luật sư ở Văn phòng Luật sư, Trung tâm đã và đang hỗ trợ cho khách hàng những hoạt động tư vấn pháp lý với chất lượng cao, góp phần giúp khách hàng giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp luật một cách nhanh nhất, tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất. 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CỦA TRUNG TÂM

1. Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật

+ Cung cấp và cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật của Nhà nước;

+ Cung cấp các mẫu đơn, biểu mẫu hợp đồng cơ bản theo quy định của Nhà nước;

+ Tổng hợp, cung cấp thông tin pháp luật theo vụ việc, lĩnh vực;

+ Hướng dẫn kỹ năng áp dụng cho khách hàng và các thông tin pháp luật khác, …

2. Soạn thảo văn bản (đơn, hợp đồng và các giấy tờ khác)

+ Soạn thảo các loại đơn (theo thông tin do khách hàng cung cấp và trên cơ sở yêu cầu của khách hàng);

+ Soạn thảo các loại hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng;

+ Soạn thảo di chúc, các loại giấy ủy quyền, các văn bản, giấy tờ khác , …

3. Tư vấn, cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo yêu cầu của khách hàng

+ Tư vấn pháp luật trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng tại văn phòng Trung tâm hoặc tại địa điểm nơi khách hàng yêu cầu;

+ Cung cấp ý kiến tư vấn pháp luật bằng văn bản theo yêu cầu của khách hàng và thông tin do khách hàng cung cấp về tất cả các lĩnh vực luật.

4. Tư vấn pháp luật thường xuyên

+ Cung cấp các dịch vụ pháp lý cơ bản (bao gồm cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật của Nhà nước theo yêu cầu của khách hàng và xử lý những vấn đề pháp lý đơn giản phát sinh hàng tháng);

+ Cung cấp các dịch vụ pháp lý nâng cao (bao gồm tư vấn các vấn đề pháp lý phức tạp phát sinh trong thực tế theo yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ tranh tụng hoặc làm việc với các cơ quan Nhà nước).

5. Đại diện cho khách hàng

+ Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phám, thương lượng, hòa giải ngoài tố tụng;

+ Đại diện, hỗ trợ tranh tụng cho khách hàng trong hoạt động tố tụng tại tòa án, trọng tài;

+ Các hoạt động đại diện khác theo yêu cầu của khách hàng.

 

CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN TIÊU BIỂU

Trung tâm Tư vấn pháp luật đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong tất cả các lĩnh vực pháp luật. Các lĩnh vực tư vấn là thế mạnh của Trung tâm Tư vấn pháp luật bao gồm:

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực Hành chính – Đất đai – Dân sự

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Hợp đồng

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Doanh nghiệp

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Tài chính – Thuế,  Bảo hiểm, Ngân hàng, Chứng khoán

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Dân sự - Tố tụng dân sự

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Hình sự - Tố tụng hình sự

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực Hôn nhân và gia đình

+ Tư vấn các vụ việc trong lĩnh vực về Vụ việc có yếu tố nước ngoài

 

THÙ LAO TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Đối với các vụ việc tư vấn đơn giản, thù lao tư vấn sẽ được áp dụng theo bảng phí của Trung tâm với mức phí quy định theo giờ làm việc.

Đối với các vụ việc tư vấn phức tạp, hoặc tư vấn theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng, hoặc lựa chọn tư vấn viên theo yêu cầu đích danh của khách hàng: mức phí tư vấn được thực hiện theo thỏa thuận giữa khách hàng với Trung tâm.

 

HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trung tâm Tư vấn pháp luật thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước nhằm giúp cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong việc bảo vệ  quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật; góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.. 

Đối tượng: Trung tâm Tư vấn pháp luật ASEAN cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho một số đối tượng sau:

          1. Người nghèo.

          2. Người có công với cách mạng.

          3. Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa.

          4. Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thủ tục: Để được trợ giúp pháp lý, khách hàng cần xuất trình các giấy tờ sau:

          1. Chứng minh thư nhân dân;

           2. Giấy tờ chứng minh là các đối tượng được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí;

           3. Hồ sơ vụ việc cần tư vấn.

 

 “CHIA SẺ KIẾN THỨC - TẠO DỰNG NIỀM TIN”

Trung tâm Tư vấn pháp luật ASEAN đã và đang giành được sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong việc lựa chọn Trung tâm là đơn vị tư vấn thường xuyên về pháp lý cho các hoạt động hàng năm. Đó là vinh dự và niềm tự hào mà Trung tâm đã và đang phát huy.

Nguồn: Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


    Tin liên quan
    Có thể bạn quan tâm